• ES parama

    UAB „Mediapark“ 2015 m. rugsėjo mėn. baigė įgyvendinti Europos Sąjungos dalinai finansuojamą projektą „UAB „MediaPark“ eksporto plėtra“ pagal Lietuvos 2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „Naujos galimybės“. Projektas truko 14 mėnesių. Per šį laikotarpį, UAB „Mediapark” savo veiklą ir produktus pristatė net 7 tarptautinėse parodose įvairiose pasaulio šalyse: Rusijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje ir Italijoje. Parodų metu buvo pristatyta įmonės produkcija: mobiliosios aplikacijos, interneto portalai, programinė įranga verslui.
    Organizuojamų parodų tematika, seminarai, diskusijos, pristatomi nauji produktai, dalyviai ir pranešėjai visiškai atitiko įmonės vykdomą veiklą ir išsikeltus tikslus. Būtent todėl, projektas padėjo užmegzti daug naudingų ir tikslingų bendradarbiavimo kontaktų bei pristatyti įmonę potencialiems klientams, diversifikuoti produkciją, įsisavinti IT sektoriaus naujienas bei jas pritaikyti tolimesnei veiklai ir naujų idėjų įgyvendinimui.
    Projekto apimtis – 72 tūkst. eurų, iš kurių – 43 tūkst. eurų buvo finansuoti paramos lėšomis iš Europos regioninės plėtros fondo.